DEPOZITNI sistem za jednokratnu ambalažu

DEPOZITNI sistem za jednokratnu ambalažu

Povratna naknada (depozit), u visini od 25 centi po ambalaži, naplaćivaće se prilikom prodaje jednokratnih PET flaša i limenki za pića zapremine između 0,1 l i 3 l. Nakon vraćanja prazne ambalaže na neko od mesta za sakupljanje, potrošaču će biti vraćen iznos plaćenog depozita.

Saznajte više

Saznajte više o DEPOZITNOM sistemu za jednokratnu ambalažu

Od januara 2025. godine u Austriji će se naplaćivati depozit za sve jednokratne PET flaše i aluminijumske limenke za pića. Šta ovo konkretno znači?


Saznajte više o DEPOZITNOM sistemu za jednokratnu ambalažu
Za koje proizvode će se plaćati depozit?

Od 1. januara 2025. godine, depozit će se plaćati za sve zatvorene PET flaše i limenke zapremine između 0,1 i 3 litra. Ove ambalaže će biti označene depozitnim logom.

Za koje proizvode će se plaćati depozit?
Koji proizvodi su izuzeti od ovog pravila?

Proizvodi od životinjskog mleka, kafe i specijaliteti od kafe u plastičnim čašama i limenkama, ukoliko postotak mleka ne iznosi manje od 51 procenat.

Kako ću prepoznati proizvode koji podležu ovoj povratnoj naknadi?

Svi proizvodi koji podležu obavezi naplate depozita za jednokratnu ambalažu jasno su označeni depozitnim logom.

Kako ću prepoznati proizvode koji podležu ovoj povratnoj naknadi?
Koji je iznos depozita?

Po ambalaži se, prilikom kupovine, naplaćuje 25 centi.

Gde mogu da vratim jednokratne ambalaže?

Jednokratne ambalaže moći će da se vrate na svim prodajnim mestima, na kojima se i izdaju. Izuzetak predstavljaju automati za hladna pića, kao i dostavljači i poštari.  Na veoma posećenim mestima (poput npr. tržnih centara i pešačkih zona) moguće je i uređivanje zajedničkih mesta za povrat ambalaže. Povraćaj se vrši manuelno ili putem automata za povrat ambalaže.

U slučaju manuelnog vraćanja, vlasnici objekata dužni su da preuzmu samo ambalaže uobičajene zapremine i u uobičajenoj prodajnoj količini.

 Primer: Pekara XY prodaje isključivo pića marke X u PET flašama od 0,5 litara. Stoga se na ovom prodajnom mestu mogu vratiti PET flaše od 0,5 litara, ne samo marke X, već i one marke Y ili Z. Ali, ovo prodajno mesto neće prihvatati povraćaj limenki i PET flaša druge zapremine.

U kakvom stanju moraju biti flaše i limenke, kako bi se steklo pravo na povraćaj depozita?

Preduslov za povraćaj depozita je da je ambalaža prazna, nezgnječena i da je etiketa na ambalaži kompletna i čitljiva. Isključivo tako može da se proveri da li su data flaša ili limenka deo depozitnog ciklusa.

U slučaju odbijanja ambalaže, povratna naknada ne može biti isplaćena. U tom slučaju Vas molimo da ambalažu bacite u odgovarajući reciklažni kontejner (žuti kontejner, nem. gelbe Tonne).

U kakvom stanju moraju biti flaše i limenke, kako bi se steklo pravo na povraćaj depozita?

Zašto DEPOZIT za jednokratnu ambalažu?

PET i aluminijum su važni reciklabilni materijali: U Austriji se, međutim, svega oko 70% svih PET flaša za jednokratnu upotrebu nakon upotrebe sakupi i vraća u ciklus reciklaže.

Cilj

Cilj

Počevši od 2025. godine, ovu brojku želimo da podignemo na 80%, a do 2027. godine cilj nam je da ukupno 90% iskorišćenih jednokratnih PET flaša vratimo u reciklažni ciklus.

Kvalitetna reciklaža

Kvalitetna reciklaža

Depozitni sistem omogućava kvalitetnu reciklažu ambalaže, kako bi se reciklirani materijal mogao iskoristiti za izradu novih PET flaša i aluminijumskih limenki.

Održivost

Održivost

PET i aluminijum su dragocene sekundarne sirovine. Sakupljanjem ovih materijala putem depozitnog sistema, na raspolaganju nam je gotovo nekontaminirani reciklabilni materijal za dalji proces reciklaže.

Cirkularna ekonomija

Cirkularna ekonomija

PET i aluminijum su održivi resursi u cirkulaciji reciklabilnih materijala i ne zahtevaju tzv. „downcycling” tj. pretvaranje jednog proizvoda u kvalitativno lošiji krajnji proizvod.

Na taj način od starih flaša i limenki mogu nastati nove ambalaže.

Nema zagađivanja okoline

Nema zagađivanja okoline

Zahvaljujući povratnoj naknadi sprečiće se nepromišljeno bacanje jednokratne ambalaže za pića u prirodi.

Ko je EWP Recycling Pfand Österreich gGmbh?

Ko je EWP Recycling Pfand Österreich gGmbh?

EWP Recycling Pfand Österreich gGmbH će se, u svojoj ulozi centralne službe, pobrinuti za sve relevantne organizacione i strukturne zadatke depozitnog sistema. 

Vlasnik centralne službe je Trägerverein Einwegpfand, u čije članove se ubrajaju vodeći proizvođači pića, distributeri i relevantna udruženja.

Zadaci

Pored izgradnje logistike, koja će obezbediti preuzimanje vraćenih PET flaša i limenki na nivou čitave Austrije, do 2025. godine biće utvrđene procedure za sve proizvođače i prodajna mesta (= mesta za vraćanje prazne ambalaže), a automati za povrat ambalaža biće pripremljeni za učestvovanje u ovom depozitnom sistemu.