Za prodajna mesta

Za prodajna mesta

Nebitno da li se radi o supermarketu, pekari, trafici, kiosku brze hrane, kiosku sa viršlama ili prodaji pića putem automata: ko god od 2025. godine u Austriji bude prodavao pića u limenkama ili jednokratnoj PET ambalaži, biće u obavezi da (uz malobrojne izuzetke) prihvati povrat prazne ambalaže. Povraćaj ambalaže vršiće se manuelno ili putem specijalnih automata.

Saznajte više   Rücknehmer-Handbuch
Ko mora da prihvati povraćaj ambalaže?

Ko mora da prihvati povraćaj ambalaže?

Svako ko prodaje pića u limenkama ili PET flašama mora da prihvati povraćaj i samim tim postaje mesto za vraćanje prazne ambalaže. Primenljivi su sledeći izuzeci/okvirni uslovi:

  • Restorani i manja prodajna mesta moraće da prihvate povraćaj isključivo one količine koju u proseku prodaju pri činu kupovine.

  • Na železničkim stanicama, aerodromima, u tržnim centrima i u pešačkim zonama mogu postojati centralna mesta za vraćanje prazne ambalaže.

Pravilnik o povraćaju ambalaže u slučaju prodaje putem automata ili trgovine putem interneta

Posebni oblici prodaje

1. Prodaja putem automata: Krajnji distributer nije u obavezi da preuzima praznu ambalažu. Plaća se kompenzacioni iznos (društvu Recycling Pfand Österreich) u tom slučaju (visina ovog iznosa upravlja se prema obimu i troškovima preuzimanja na drugim mestima za povraćaj). Izuzetak: ako u neposrednoj blizini automata evidentno postoji mesto za povraćaj ambalaže na koje se vidljivo upućuje, kompenzacioni iznos neće se naplaćivati.

2. Trgovina putem interneta:

  • Ako internet trgovac samostalno vrši dostavu (sopstvenom dostavnom službom): krajnji distributer dužan je da obezbedi povraćaj i isplatu povratne naknade prilikom dostave. Isplata iznosa povratne naknade moguća je na isti način kao obračun narudžbine. Dostavljač je dužan da preuzme ambalažu koja podleže povratnoj naknadi, koju ima u svojoj ponudi (misli se na materijal i zapreminu, ne na marku) u količini koja se uobičajeno naručuje.
  • Ako internet trgovac šalje proizvode preko pružaoca poštanskih usluga, usluga dostave pošiljki ili usluga prevoza tereta, u obavezi je da naplaćuje iznos povratne naknade od 25 centi, ali nije dužan da preuzima praznu ambalažu za piće. Tada se plaća kompenzacioni iznos (društvu Recycling Pfand Österreich) (visina ovog iznosa upravlja se prema obimu i troškovima preuzimanja na drugim mestima za povraćaj).

3. Dostava hrane: u slučaju dostave hrane iz restorana i preko trećih strana koje restorani angažuju (= dostavne službe) ne postoji obaveza preuzimanja ambalaže obuhvaćene povratnom naknadom i isplate iznosa povratne naknade. Krajnji distributer = ugostitelj je dužan da u tom slučaju plaća kompenzacioni iznos (društvu Recycling Pfand Österreich).

Registrierung als Rücknehmer

Registrierung als Rücknehmer
Registrierung als Rücknehmer

Ko se mora registrovati kao mesto za vraćanje ambalaže?

Morate se registrovati kao mesto za vraćanje ambalaže

  • kako bi vam bili refundirani isplaćeni iznosi povratne naknade i
  • kako biste mogli da naručujete vreće i plombe u sistemu.

Očekuje se da postupak registracije na ovoj internet strani krene od maja ili juna 2024. godine. Registracija je uspešno okončana potpisivanjem ugovora. Nakon toga preko interneta možete naručivati vreće i pečate za sakupljanje ambalaže.

Izuzetak: ako su boce i limenke vraćene direktno putem automata, registracija nije neophodna jer se iznos naknade u tom slučaju isplaćuje preko automata u vidu vaučera.

Mogućnosti za vraćanje ambalaže

Povrat putem automata

Povrat putem automata

Vraćanje ambalaže putem automata rezultira jasnim unosom podataka u sistem i komprimiranjem ambalaže. Potrošači dobijaju vaučer koji mogu da iskoriste na kasi.

Saznajte više
Manuelni povrat

Manuelni povrat

U okviru manuelnog povrata, potrošači flaše i limenke vraćaju direktno na manja prodajna mesta (bez automatizovane podrške), a depozit im se isplaćuje na ruke.

Saznajte više

Preuzimanja

Rücknehmer-Handbuch

PDF, 703 kB

preuzimanje

Automaten Rücknahme Prozess

pdf, 772kB

preuzimanje

Manueller Rücknahme Prozess

pdf, 1 MB

preuzimanje

Handling Fee Information

Handling Fee für Rücknahme mittels Automaten und manuelle Rücknahme.

preuzimanje