Za kompanije

Za kompanije

Svi proizvođači i uvoznici jednokratne ambalaže za piće, koji svoje proizvode prodaju u Austriji, moraće unapred da registruju sebe i svoje proizvode u sistemu EWP Recycling Pfand Österreich gGmbH.

Registracija će biti moguća od sredine 2024. godine. Ovde ćete uskoro moći da pročitate detaljnije informacije o registraciji.

Saznajte više   Vodič za producenta

Detaljne informacije o depozitnom ciklusu za kompanije

Detaljne informacije o depozitnom ciklusu za kompanije
Detaljne informacije o depozitnom ciklusu za kompanije
 1. Proizvođači će svojim distributerima pića uvek prodavati po ceni uvećanoj za povratnu naknadu od 25 centi.
 2. Sakupljena povratna naknada za sve prodate proizvode, redovno će se uplaćivati kompaniji Recycling Pfand Österreich.
 3. Recycling Pfand Österreich je odgovoran za sakupljanje i sortiranje praznih PET flaša i limenki.
 4. Deo sakupljenog materijala se zatim ponovo može otkupiti od kompanije Recycling Pfand Österreich.
 5. Proizvođači će sakupljeni materijal dati na reciklažu, a on će nakon toga moći da se koristi za proizvodnju novih flaša i limenki.
Saznajte više

Dobro je znati

 • Svi proizvođači i uvoznici jednokratne ambalaže za piće, koji svoje proizvode prodaju u Austriji, moraće da se registruju u sistemu EWP Recycling Pfand Österreich gGmbH.
  Registracija je neophodna za naplatu zakonski određenih naknada za proizvođače.
 • Svako piće (= SKU tj. pojedinačni artikal) u limenci ili PET flaši za jednokratnu upotrebu mora biti registrovano u sistemu Recycling Pfand Österreich, kako bi automat za povraćaj ambalaže i radnici na manuelnom vraćanju ubuduće mogli da ga prepoznaju.
 • Od 2025. godine, prodaja neregistrovanih proizvoda će biti zabranjena.
 • Na ambalažama koje podležu naplati povratne naknada mora se nalaziti depozitni logo, kako bi potrošačima na prvi pogled bilo jasno da se radi o proizvodu iz depozitnog ciklusa.
 • Sve informacija i tačne specifikacije biće objavljene u priručniku za proizvođače u jesen 2023. godine.
Zatražite informacije
Posebnosti

Posebnosti

Internacionalni EAN kodovi

Svi proizvodi za koje po definiciji važi obaveza naplate povratne naknade, a koji se prodaju u Austriji, moraju imati logo povratne naknade na vidljivom mestu. To znači da i uvozna roba podleže obavezi naplate povratne naknade i mora biti označena. Dozvoljeni su međunarodni GTIN brojevi (ranije EAN).

Male šarže proizvoda

Za male šarže i robu iz uvoza postoji mogućnost postavljanja nalepnice na proizvod. Rekapitulacija svih detalja biće objavljena u posebnom priručniku

Zatražite informacije

Preuzimanja

Produzenten-Handbuch

preuzimanje