Recycling Pfand Österreich

Recycling Pfand Österreich

Krenimo zajedno u održivu budućnost! U Austriji će 2025. godine biti uveden sistem povratne naknade (depozitni sistem) za jednokratnu plastičnu i metalnu ambalažu za pića.

Uredbom Ministarstva za zaštitu klime uređene su sve pojedinosti.

O povratnoj naknadi  video
Depozitni sistem

Depozitni sistem

Povratna naknada za jednokratna pakovanja omogućiće kvalitetnu reciklažu ambalaže za pića, a samim tim i koncept cirkularne ekonomije.

  • Sakupljene flaše i limenke ući će u zatvoreni ciklus reciklabilnih materijala.
  • Ova pakovanja će se zatim koristiti za proizvodnju novih PET flaša i aluminijumskih limenki.
  • Sprečiće se nepromišljeno bacanje ambalaže u prirodu (zagađivanje prirode).
  • Naš cilj je da do 2027. godine 90 procenata svih PET flaša i limenki bude deo ovog sistema.
Saznajte više
Centralna služba EWP Recycling Pfand Österreich gGmbH

Centralna služba EWP Recycling Pfand Österreich gGmbH

Zajednički cilj trgovine, industrije i Republičkog ministarstva za zaštitu klime je uspostavljanje visokoefikasnog, uslužno orijentisanog i transparentnog sistema koji potrošačima garantuje nesmetanu obradu depozita na jednokratne ambalaže.
Centralna služba EWP Recycling Pfand Österreich gGmbH pobrinuće se za sve relevantne organizacione i strukturne zadatke.

Za kompanije

Za uvoznike i proizvođače

Za uvoznike i proizvođače

Svi proizvođači i uvoznici jednokratne ambalaže za piće, koji svoje proizvode prodaju u Austriji, biće u obavezi da sebe i svoje proizvode registruju u sistemu EWP Recycling Pfand Österreich gGmbH.

Saznajte više
Za prodajna mesta (= mesta za vraćanje prazne ambalaže)

Za prodajna mesta (= mesta za vraćanje prazne ambalaže)

Svako ko od 2025. godine u Austriji bude prodavao pića u limenkama ili jednokratnoj PET ambalaži, biće u obavezi da prihvati povraćaj prazne ambalaže. Povraćaj ambalaže vršiće se manuelno ili putem specijalnih automata.

Saznajte više

Aktuelni novinski članci

Informišite se ovde o svim aktivnostima kompanije Recycling Pfand Österreich.

Otkrijte više