nazad

Koji se proizvodi prihvataju na mestima za vraćanje?

Po pravilu se prihvataju svi proizvodi koji podležu povratnoj naknadi za jednokratnu ambalažu za piće i označeni su logom povratne naknade. Tu spadaju sve zatvorene plastične boce i metalne limenke zapremine od 0,1 do 3 litra, s izuzetkom mlečnih proizvoda i proizvoda sa sadržajem mleka većim od 51%.

Pazite da ambalaža bude prazna, nezgnječena, kao i da etiketa bude prisutna i čitljiva za automat. Čep ne mora biti prisutan na boci pri vraćanju.

Osim preko loga povratne naknade, moguće je pomoću aplikacije preko bar-koda proveriti da li ambalaža podleže povratnoj naknadi.