nazad

Mogu li da vratim proizvod na prodajnom mestu koji taj proizvod nema u svom asortimanu?

Načelno sva prodajna mesta s ručnim povratom moraju preuzimati samo one zapremine ambalaže koje i same prodaju, bez obzira na marku.

Primer: trafika koja prodaje isključivo limenke zapremine 0,25 litara mora stoga da preuzima isključivo takve (bilo koje marke, sa logom povratne naknade).

Primer: potrošač koji u supermarketu kupi PET bocu zapremine 2 litra može da je vrati samo na prodajnim mestima s ručnim povratom koja konkretno drže ambalažu te zapremine.

Na automatima za povrat moguće je vratiti svu ambalažu za piće koja podleže povratnoj naknadi, bez obzira na količinu, zapreminu i marku.