nazad

Koliko boca i limenki mogu da vratim na automatima za povrat?

Na automatima za povrat moguće je vratiti svu ambalažu za piće koja podleže povratnoj naknadi, bez obzira na količinu, zapreminu i marku.