nazad

Koje kvote sakupljanja treba ostvariti sistemom povratne naknade?

Cilj je da se u Austriji počev od 2025. godine ostvari kvota sakupljanja PET boca od 80%, a propisana kvota od 90% već 2027. godine.